Hassanhill's Moments For Catechism
1999-11-11

* Tjintjin *


8 BIR * 9 BIM
2 x BIS vinster på rasspecial
samt grupplaceringar på SKK

 

 

DKUCH KBHV-00 NORDV-00
Jeque De Pichera
Rufo De Pichera ESCH
Cunter De Better-Can
Maat De Allevamento De Pichera
ESCH
Muguet De Pichera
Stablemaster's Zorbas
ESCH EUW-91 INTUCH LUCH
Zarza De Pichera
Hassanhill's Indra INTUCH KBHV-94-95 NORDUCH
SV-92-94-95-96
Musta Koira's Mikko O'hakkas
FINUCH INTUCH KORAD LP S LCH SUCH
Pepalfa's Hakkas
INTUCH NORDV-94 NUCH NV-91
Musta Koira's Pirkko
Xyla V Buck NLCH
Elzar V Bergherbos
DECH
Nenevale Arina